تبلیغات
ولی العصر - سلیم 3

سلیم 3

دوشنبه 30 مرداد 1391 07:03 ب.ظ

نویسنده : سروش بابائی

حج، نماز، زكات، روزه، فقراء، جهاد

خدا را خدا را در باره خانه پروردگارتان در نظر بگیرید. تا زنده هستید از شما خالى نماند، كه اگر خانه خدا ترك شود به شما مهلت داده نمى‏شود[1]. و كمترین چیزى كه قاصد بیت اللَّه با آن بر مى‏گردد آن است كه گناهان گذشته او آمرزیده مى‏شود.

خدا را خدا را در نظر بگیرید در باره نماز، كه بهترین عمل و ستون دین شماست.

خدا را خدا را در نظر بگیرید در باره زكات، كه غضب پروردگارتان را خاموش مى‏كند.

خدا را خدا را در نظر بگیرید در باره ماه رمضان، كه روزه آن سپرى از آتش است.

خدا را خدا را در نظر بگیرید در باره فقرا و بیچارگان، با آنان در زندگى خود شریك شوید.

خدا را خدا را در نظر بگیرید در باره جهاد در راه او با اموال و جانهایتان. در راه خدا دو نفر جهاد مى‏كنند: امام هدایت، و مطیع او كه به هدایت او اقتدا مى‏كند.

فرزندان پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و اصحاب آن حضرت‏

خدا را خدا را در نظر بگیرید در باره فرزندان پیامبرتان‏[2]. در بین شما مورد ظلم قرار نگیرند در حالى كه قدرت بر دفاع از آنان داشته باشید.

خدا را خدا را در نظر بگیرید در باره آن دسته از اصحاب پیامبرتان كه بدعتى ایجاد نكرده‏اند و بدعت‏گذارى را پناه نداده‏اند. پیامبر صلى اللَّه علیه و آله در باره آنان سفارش كرده، و

______________________________
(9) در كتاب فقیه: خدا و پیامبرش صلى اللَّه علیه و آله در باره آنان وصیّت كرده‏اند.

(10) یعنى عذاب و بلائى بر شما نازل مى‏شود.

(11) «ج» خ ل: «ذمه پیامبرتان». در این صورت منظور اهل ذمه مى‏شوند كه تحت حمایت كشور اسلام هستند.

بدعت‏گذار از آنان و از غیر آنان و پناه دهنده بدعتگزار را لعنت كرده است.

 

زنان، امر به معروف، نیكى به یك دیگر

خدا را خدا را در باره زنان و غلامان و كنیزانتان در نظر بگیرید. در راه خدا از ملامت سرزنش‏كننده‏اى نترسید تا خدا شما را كفایت كند[3]، و با مردم سخن نیك بگوئید همان طور كه خدا به شما دستور داده است.

امر به معروف و نهى از منكر را ترك نكنید، تا در نتیجه ترك آنها خداوند امور را به دست اشرارتان بسپارد، و دعا كنید ولى خدا شما را اجابت نكند.

پسرانم، بر شما باد بر ارتباط و بخشش و نیكى نسبت به یك دیگر. از نفاق و قطع ارتباط و قهر با یك دیگر و تفرقه بپرهیزید. در نیكى و تقوى یك دیگر را كمك كنید و بر گناه و دشمنى، یك دیگر را یارى ندهید. تقواى خدا را پیشه كنید كه عذاب خداوند شدید است.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: حج ، نماز ، روزه ، فقراء ، جهاد ، سلیم ، خداحافظى امیر المؤمنین علیه السّلام‏ ،
آخرین ویرایش: - -